Bemanningsenheten - rekrytering av timavlönade

 

 

Spontanansökan

Lediga jobb

För tillfället finns inga lediga tjänster

Kom och träffa oss

Varje onsdag mellan 13-14.30 står vi i medborgarservice på Humlegången 6, Laholm.

Har du frågor om att jobba som vikarie eller om någon av våra annonser kan du kontakta Jonna Lindberg 0430-26856.

Om bemanningsenheten

Bemannings är en central väg in till Laholms kommun för sökande personer som vill arbeta som vikarie inom nedanstående verksamheter:

 

Socialförvaltningen: Äldreomsorgen, Funktionsstöd och daglig verksamhet

Barn och ungdomsförvaltningen: Förskolan

Samhällsbyggnadsförvaltningen: Måltidsenheten

Kultur och utvecklingsförvaltningen: Daglig verksamhet

Bemanningsenheten ansvarar för att tillsätta frånvaro i verksamheten med timvikarier vid såväl korttidsfrånvaro som långtidsfrånvaro. Bemanningsenheten ansvarar också för uppdateringen och hanteringen av företrädeslistorna enligt LAS.

Se filmen för att höra Jessica berätta om arbetet inom vård och omsorg
Fördelar med att vara timanställd

 

Vi på Laholms kommun tycker det är viktigt att ha roligt på jobbet, få möjlighet till utveckling, ha balans i livet och tid för familjen.

  • Lägg dig tillgänglig när du kan arbeta
  • Arbeta inom flera olika verksamheten som matchar dina kompetenser
  • Kombinera arbete med studier, föräldraledighet på ett enkelt sätt.
  • Du blir en del av en härlig gemenskap där du gör skillnad i det personliga mötet.

Verksamheter

Äldreomsorgen

Inom äldreomsorgen arbetar vi med att hjälpa personer utifrån deras behov. Inom hemtjänsten utförs insatserna i den enskildes hem. Inom särskild boende och korttiden bor den enskilde på någon av våra enheter. Den nationella värdegrunden inom äldreomsorgen fokuserar på självbestämmande, bemötande, insatser av god kvalitet, trygghet, meningsfullhet, sammanhang, individanpassning och delaktighet samt respekt för privatliv och personlig integritet. Utifrån vår värdegrund arbetar vi för att våra brukare ska ha en god livskvalitet.

Funktionsstöd/Daglig verksamhet

Inom verksamheten för funktionsstöd ger vi riktade insatser till barn, ungdomar och vuxna med olika funktionsnedsättningar bland annat i form av personlig assistans, boende och boendestöd, barn och unga verksamhet i form av kortidsvistelse, korttidstillsyn.

KUF Daglig verksamhet 

Enheten för daglig verksamhet ansvarar för sysselsättning till merparten av de som är berättigade enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

 

Förskolan

Förskolornas pedagogiska verksamhet präglas av barnens nyfikenhet, intresse och lusten till att lära. Verksamheten strävar efter att skapa trygga och utforskande miljöer, där alla barn får möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Inom förskolorna arbetar vi tillsammans för att skapa trygghet, glädje och engagemang.                    

Måltidsenheten

Måltidsenheten strävar efter att servera näringsrika och hållbara måltider, allt från producent- till mottagarled, och att skapa glädje och förväntningar kring en måltid.

Vi söker timvikarier till Laholms kommun

 

Det är i mötet med våra invånare som värdet av vårt arbete uppstår! Som medarbetare i Laholms kommun är du med och levererar tjänster och service till våra invånare – varje dag, året om. Laholms kommun rymmer allt från omsorg, stöd och utbildning för våra invånare till infrastruktur, underhåll, kulturliv och tillväxt. Vi tror på att varje medarbetare har drivkraften och förmågan att förbättra verksamheten och en vilja att utvecklas i sitt yrke. 

Som medarbetare i Laholms kommun har du kollegor med många olika yrken och bakgrund, men det som förenar oss är vårt uppdrag och vår gemensamma värdegrund med ledorden glädje, mod, delaktighet, engagemang och gott bemötande.

Bemanningsenheten är en stödverksamhet som bemannar vid frånvaro utifrån de beställningar som inkommer från kommunens olika verksamheter. Till verksamheterna erbjuder vi spetskompetens inom bemanning och i rekryteringsprocessen. Vi är ett team som arbetar tillsammans för att ha en god service i mötet med vikarier och verksamheten.