Välkommen till Laholms kommun!

I Laholms kommun arbetar 2 000 medarbetare mot ledorden glädje, mod, delaktighet, engagemang och gott föredöme. Vår värdegrund genomsyrar all verksamhet och vi arbetar för att vara en utvecklande och professionell service- och myndighetsorganisation.

Hur är det att jobba hos oss?

Det är i mötet med våra invånare som värdet av vårt arbete uppstår! Som medarbetare i Laholms kommun är du med och levererar tjänster och service till våra invånare – varje dag, året om. Laholms kommun rymmer allt från omsorg, stöd och utbildning för våra invånare till infrastruktur, underhåll, kulturliv och tillväxt. Vi tror på att varje medarbetare har drivkraften och förmågan att förbättra verksamheten och en vilja att utvecklas i sitt yrke. Och vi har plats för fler!

Våra förvaltningar

Förmåner hos oss

Vi på Laholms kommun tycker att det är viktigt att ha roligt på jobbet, få möjlighet till utveckling, ha balans i livet och tid för familjen. Men en bra lön, en trygg anställning och förmåner är inte ointressant!

- Friskvård

- Blodgivning

- Flexibel arbetstid

- Semester

- Föräldraledighet

- Pension

- Sjukförsäkring

- Utvecklande Ledarskap

- Miljöbil som personalbil

- Hallandstrafikens resekort

- Förmåner kopplade till kollektivavtal

Läs mer om våra förmåner här!

Laholms kommuns personalpriser

I Laholms kommun delar vi årligen ut två personalpriser, innovationspriset samt pris för värdeskapande medarbetare.

Innovationspriset syftar till att uppmuntra medarbetare i Laholms kommun till delaktighet och engagemang för förbättrad kvalitet och måluppfyllelse. Syftet är att utveckla och effektivisera verksamheterna samt uppmärksamma speciellt goda insatser som genom förnyelse och innovation har ökat nyttan för kommunens invånare. Viktigt är också att visat en god förmåga att ta egna initiativ och att förmedla kompetensen vidare till andra. Priset tilldelas en medarbetare eller en arbetsgrupp.

Pris för värdeskapande medarbetare delas ut till den medarbetare eller arbetsgrupp som på ett utmärkande sätt har bidragit till en god kultur och varit god/goda ambassadörer för Laholms kommun, genom att på ett föredömligt sätt arbetat efter vår värdegrund; glädje, mod, delaktighet, engagemang och gott föredöme. Medarbetaren/arbetsgruppen ska ha visat en god förmåga att ta egna initiativ och att förmedla värdegrundsarbetet och sin kompetens vidare till andra.

  • Prisutdelning sker i kommunfullmäktige i december månad.
  • Både medarbetare och invånare har möjlighet att nominera kandidater till priset.
  • Prissumman för respektive pris är 10 000 kronor och skall användas till kompetenshöjande insatser.

Möt 2022 års vinnare

 

Innovationspriset gick till HSE-sjuksköterskorna Linda Wijk, Olga Datsishin och Isabella Potocki.

Motivering: Årets Innovationspris tilldelas HSE-sjuksköterskorna som har varit med och arbetat fram 37 medicinrobotar, som skapar självständighet hos medborgarna, samtidigt som arbetstid sparas hos hemtjänst/LSS personal.

Arbetsgruppen har vågat att lita på tekniken och har på ett enastående sätt visat tillit och infört medicinrobotarna tillsammans med personal ute i verksamheterna Senior och Funktionsstöd.

Arbetsgruppen har genom utveckling, effektivisering och förnyelse ökat nyttan för personalen och brukarna. Ett viktigt, innovativt och mycket bra utfört arbete!

Vad är en medicinrobot?

Flera av våra brukare inom LSS (lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade) och äldrevården kan och vill själva sköta sin medicinering. Den här maskinen är programmerad individuellt och laddad med brukarens personliga medicin. Den indikerar när man ska medicinera men larmar om något skulle gå fel eller om brukaren glömmer bort att medicinera.

Vem behöver en?

En medicinrobot måste passa brukaren och alla vill inte ha täta besök av personal utan vill sköta sig själva. Den här hjälper dem att göra det. Sedan finns det såklart brukare som behöver både hjälp och den sociala kontakten för att må bra helt enkelt. Det kan också handla om att personalens besök inte alltid överensstämmer med medicineringstillfällena.

Har det varit en tidskrävande process med robotarna?

Arbetet startade redan i november 2021 och har pågått under 2022. Valet av maskin var klart eftersom support är nödvändigt alla veckans dagar.

Hur känns det att få priset?

Det var definitivt en överraskning för oss men det är såklart kul att vi uppmärksammas tillsammans med alla inblandade kollegor på Hälsa och sjukvårdsenheten i Laholm

Från vänster: Linda Wijk, Olga Datsishin, Isabella Potocki.

Priset för värdeskapande medarbetare tilldelades trygghetsvärden Marie Silwer och rektorn Peter Haarala för deras närvaro och engagemang att skapa god trivsel i skolmiljön för både elever och lärare.

Motivering Marie Silwer: Som trygghetsvärd på Våxtorpsskolan årskurs 7–9 är Marie uppmärksam på vad som händer och sker i korridorerna på skolan. På så vis snappar Marie upp om det är något på gång, märker om någon elev är ledsen eller blir mobbad och stöttar både elever och kollegor.

Marie är en god lyssnare som ser individen. Hon har en förmåga att skapa tillit och förtroende hos såväl elever som kollegor. Maries arbete genomsyras av Laholms kommuns värdegrund: Glädje, mod, delaktighet, engagemang och ett gott föredöme!

Hur ser du på ditt jobb som trygghetsvärd?

Jag är först på Våxtorpsskolan om dagarna och ser till att personal finns på plats. Vi sätter ribban lågt när det gäller ordning och reda och sopar inga problem under mattan. Våra elever ska ha det lugnt och tryggt och fasta rutiner. Vi tolererar inte heller svordomar och kränkande beteende någonstans.

Vad finns det för utmaningar?

Vi är trångbodda på skolan och har för få klassrum och toaletter. Många elever på en liten yta skapar problem och oroliga elever. Det har varit problem med skadegörelse på skolan men det börjar ordna upp sig. Glädjande nog så kan vi möblera upp i korridorerna och växter får vara i fred. E-cigaretter är också ett gissel eftersom de dyker upp i alla sammanhang och lätt kan smygas med.

Glädjeämnen då?

Vi har en fantastisk personal och bra samarbete med varandra, ungdomsteam, präst och polis. Skadegörelse har minskat drastiskt och vi kan utveckla elevernas miljö så att de får det trevligare och tryggare. Jag känner att jag gör nytta efter tre år som trygghetsvärd.

Hur känns det att få priset?

Jätteroligt. Jag blev förvånad såklart men har hunnit vänja mig vid tanken nu.

 

Priset för värdeskapande medarbetare tilldelades trygghetsvärden Marie Silwer och rektorn Peter Haarala för deras närvaro och engagemang att skapa god trivsel i skolmiljön för både elever och lärare.

Motivering Peter Haarala: Peter är en närvarande chef och en naturlig del av kollegiet där han visar att han är både en lagledare och en lagspelare som finns med på ett självklart sätt i skolvardagen. Peter är angelägen om att skapa god trivsel och arbetsglädje på arbetsplatsen, något som skapar värde även för Veingeskolans elever och deras vårdnadshavare.

Peter är bra på att lyfta fram vad varje medarbetare kan bidra med och låter den enskilda individens kompetens vidareutvecklas. Peters ledarskap resulterar i ett engagerat lärande som skapar entusiasm och kreativitet på arbetsplatsen. Hans ledord syns tydligt genom handling: ”tillsammans är vi starka”. Peter är ett föredöme som ledare i Laholms kommun!

Vad har gjort dig till en värdeskapande medarbetare?

Min tanke som rektor åk 7–9 på Veingeskolan är att skapa en skolmiljö där jag själv vill jobba. Jag har tagit bort de flesta möten eftersom jag vill att lärarna ska ha tid att ägna sig åt eleverna så mycket som möjligt. De har mycket att planera och ska slippa onödiga möten med mig och kollegor. Jag detaljstyr inget utan jag är ett stöd när det behövs. Vi har jättebra lärare här på Veingeskolan med 100% behörighet.

Berätta kort om dig själv.

Jag har jobbat som lärare i 20 år på olika orter som exempelvis Angered, Båstad och Klippan. Jag har ofta haft olika förtroendeuppdrag och varit biträdande rektor. Jag blev tipsad om rektorstjänsten på Veingeskolan och sökte eftersom jag upplevde att jag kunde hjälpa till och förändra. Motivationen behövde förbättras och frånvaron bland elever var hög. En nystart behövdes och vi håller på att förändra den dåliga trenden. Jag började som rektor i våras och känner att elevernas studieresultat redan börjar se positiva ut. Det hade aldrig gått utan bra samarbete, kunniga lärare och motiverade elever.

Hur känns det att få priset?

Jag är glad och stolt förstås. God trivsel och arbetsglädje är viktigt för mig och självklart också för personal och elever.

Sök lediga jobb

Speciallärare inriktning IF till Laholms kommun

Barn- och ungdomsförvaltningen, Grundskola, Specialenheten 1-9, Laholm
Sista ansökningsdatum 2023-06-16


Undersköterska nattpatrull, Laholms kommun

Socialförvaltningen, Senior, Hemtjänstområde 6, Laholm
Sista ansökningsdatum 2023-06-30


Biståndshandläggare sökes till Laholms kommun

Socialförvaltningen, Senior myndighet , Laholm
Sista ansökningsdatum 2023-06-25


Semestervikarier Särskilt boende/ Hemtjänst/ LSS

Verksamheten för HR och lön, Bemanningsenheten, Laholm
Sista ansökningsdatum 2023-06-18


Undersköterska Laholms kommun

Socialförvaltningen, Senior, Hemtjänstområde 3, LAHOLM
Sista ansökningsdatum 2023-06-09


Undersköterska Laholms kommun

Socialförvaltningen, Senior, Fridhemsgården, Laholm
Sista ansökningsdatum 2023-06-08


Studiehandledare hindi Laholms kommun

Enheten för flerspråkighet och integration, Laholm
Sista ansökningsdatum 2023-06-06


Rektor till Lagaholmsskolan

Barn- och ungdomsförvaltningen, Grundskola, Laholm
Sista ansökningsdatum 2023-06-09


Lärare 1-6 till Glänningeskolan i Laholms kommun

Barn- och ungdomsförvaltningen, Grundskola, Glänningeskolan F-6, Laholm
Sista ansökningsdatum 2023-06-11


Lärare i fritidshem till Glänningeskolan i Laholms kommun

Barn- och ungdomsförvaltningen, Grundskola, Glänningeskolan F-6, Laholm
Sista ansökningsdatum 2023-06-11


Undersköterska till hemtjänsten Laholms kommun

Socialförvaltningen, Senior, Hemtjänstområde 1 Lingården, Laholm
Sista ansökningsdatum 2023-06-02


Socialsekreterare ekonomiskt bistånd

Socialförvaltningen, Individ och familj, Försörjningsstöd, Laholm
Sista ansökningsdatum 2023-06-07


Modersmålslärare med studiehandledningsuppdrag i polska

Enheten för flerspråkighet och integration, Laholm
Sista ansökningsdatum 2023-06-11


Fiol/altfiollärare till Kulturskolan i Laholms kommun

Kultur och utvecklingsförvaltningen, Frivilliga skolformer, Kulturskolan, Laholm
Sista ansökningsdatum 2023-06-11


Kock pooltjänst Måltidsenheten, Laholms kommun

Samhällsservice, Måltidsenheten, Kostområde 3, Laholm
Sista ansökningsdatum 2023-06-09


Semestervikarier Särskilt boende/ Hemtjänst/ LSS

Verksamheten för HR och lön, Bemanningsenheten, Laholm
Sista ansökningsdatum 2023-06-18


Det finns inga spontanansökningar för tillfället

Förmåner hos oss

 

Vi på Laholms kommun tycker att det är viktigt att ha roligt på jobbet, få möjlighet till utveckling, ha balans i livet och tid för familjen. Men en bra lön, en trygg anställning och förmåner är inte ointressant och är viktiga delar för att man ska må bra i yrkeslivet.

Friskvård
Laholms kommun vill bidra till en aktiv och hälsofrämjande vardag därför erbjuder vi dig som medarbetare friskvårskort fr 200kr/år som utges i samarbete med Folkhälsocentrum tillsammans med ett flertal föreningar i Laholm. Friskvårdskortet ger dig möjlighet att ta del av föreningars utbud kring hälsofrämjande aktiviteter.

Som alternativ till friskvårdskort kan medarbetaren välja att få ett bidrag i form av en friskvårdspeng på upp till 1000 kr.

Erbjudandet om friskvårdskort och friskvårdspeng gäller alla medarbetare som har en månadsanställning med en varaktighet av minst 6 månader eller minst en termins anställning för skolpersonal.

Blodgivning
Att donera blod tycker vi är en av de viktigaste samhällsinsatserna du kan göra. Därför har du möjlighet att lämna blod på arbetstid.

Flexibel arbetstid
I många av våra verksamheter har du flexibel arbetstid som underlättar balansen mellan arbete, fritid och familjeliv.

Semester
Visst älskar vi vårt arbete men en lång och härlig semester tackar vi inte nej till.

Som medarbetare hos oss har du har rätt till 25 semesterdagar per år. Från och med året du fyller 40 får du 31 semesterdagar och från och med året du fyller 50 får du 32 semesterdagar.

Vi erbjuder även dig som är tillsvidareanställd hos oss möjlighet till semesterväxling. Semesterväxling innebär att du kan byta semesterdagstillägget mot ökad ledig tid. Alltså har du möjlighet att få ytterligare semesterdagar utöver dina ordinarie semesterdagar.

Föräldraledighet
Vi är måna om att våra medarbetare ska ha balans i livet. Om ni väntar eller precis fått tillökning i familjen kan det kännas svårare än vanligt att få ihop livspusslet.

Vi på Laholms kommun erbjuder tillägg till föräldraförsäkringen. Om du har varit sammanhängande anställd under minst 365 kalenderdagar innan du går på föräldraledighet får du ett tillägg som motsvarar 10 procent av lönen, upp till 180 kalenderdagar.

Du har även möjlighet till förlängd ledighet, vilket innebär att du kan vara helt föräldraledig till och med att barnet är tre år i stället för de två år som föräldraledighetslagen erbjuder.

Pension
Som anställd i Laholms kommun har du en kollektivavtalad tjänstepension.

Samtliga tillsvidareanställda har även möjlighet att växla lön mot pensionssparande. Löneväxlingen sker via ett överenskommet månatligt bruttolöneavdrag.

Dessutom så erbjuder vi även dig som fyllt 61 år och som har minst 5 års sammanhängande anställningstid i kommunen möjlighet till minskad arbetstid. Detta i kombination med oförändrad pensionsgrundande lön för tjänstepensionen. Du som vill minska din arbetstid kan göra det med upp till 50 % av heltid.

Sjukförsäkring
Som medarbetare i Laholms kommun är du försäkrad vid sjukdom, arbetsskada och dödsfall genom AFA försäkring.

Utvecklande Ledarskap
Vi tycker att ett gott ledarskap är viktigt! Som chef i Laholms kommun kommer du att gå utbildning i Utvecklande Ledarskap.

Vad är utvecklande ledarskap?

Utvecklande ledarskap är en ledarskapsmodell som ger dig som chef verktyg för att bli en ledare som är ett föredöme och en modig ledare som lyfter upp frågor om moral och etik samt agerar utifrån vår värdegrund. En utvecklande ledare inspirerar och motiverar andra i syfte att stimulera delaktighet och kreativitet.

Miljöbil som personalbil
Vi erbjuder alla våra tillsvidareanställda medarbetare som uppfyller villkoren att hyra en miljöbil via Laholms kommun.

Erbjudandet gäller bilar som helt eller delvis drivs med gas eller el och som enligt vägtrafikskattelagen definieras som miljöbilar och därmed är befriade från fordonsskatt.

Hallandstrafikens resekort
Att välja kollektivtrafiken till arbetet är både smidigt och bra för miljön. Som medarbetare hos oss har du chansen att resa med kollektivtrafiken tack vare ett särskilt avtal med Hallandstrafiken där du kan köpa deras årskort på avbetalning under tolv månader.

Förmåner kopplade till kollektivavtal
Läs mer om förmånerna som finns i kollektivavtalet som SKR tecknat med de fackliga organisationerna: ”Säg hej till ditt kollektivavtal”