Laholmshem och Kommunfastigheter

Koncernen består av två bolag, moderbolaget Laholmshem AB och dess dotterbolag Kommunfastigheter i Laholm AB. I bolagens verksamhet så finns det många likheter men även en del tydliga skillnader. Båda är bolag som är verksamma med fastighetsförvaltning i Laholms kommun.

Om Laholmshem

Laholmshem arbetar främst med att tillgodose boendelägenheter på en konkurrensutsatt marknad. Kommunfastigheter tillgodoser verksamhetslokaler för Laholm kommuns verksamheter. Båda bolagen ägs till 100% av Laholms kommun och det är Kommunfullmäktige som tillsätter bolagens styrelse. Ägaren styr även verksamhetens strategiska inriktning genom de ägardirektiv som finns. Att vara ett allmännyttigt bostadsbolag innebär att ta ett socialt ansvar för vårt gemensamma samhälle samtidigt som vi har krav på oss att vara lönsamma.

Mål och Vision 

Laholmshem är en viktig del av Laholms kommun och våra affärsplaner präglas så klart även av krav och förväntningar som vår ägare Laholms kommun har. Vi är ett kommunalt bolag vilket innebär att vi har större förväntningar på oss att medverka till samhällsnyttan. Detta är en del i vårt uppdrag som är inspirerande, utmanande och som vi är väldigt stolta över.

 

 

 

 

Sök lediga jobb

Målare sökes till Laholmshem AB

Laholmshem, Fastigheter, Laholm
Sista ansökningsdatum 2024-08-12